diver kirin presents
kisetsu no kawarime Aki
Otomodachi Rock Fes

Kyoto VOXhall

diver kirin presents
kisetsu no kawarime Aki
Otomodachi Rock Fes

act:
diver kirin
than
The Fax
Suzuki Mikiko's
YOU SAID SOMETHING
Fukiko Nagao
Andare
bakagamitakattasekai
nishimuitekitakaze
the lovemes
DUMBLAND
Seiya Isono
SIRMO STAD
Hoshi no kuzusama tachi
Susan Hendrix
garizaben
Taku Fujiyama
Atomic Stooges
Food : cafe, bar&music atri
open 12:00
start 12:30
ADV. ¥2,500
DOOR. ¥2,800