bakirinosu no su 6 no su – mini album “R” release party –

2019.07.21.sun
Urbanguild Kyoto

2019.07.21.sun

bakirinosu no su 6 no su – mini album “R” release party –

act:
bakininosu
baka ga mitakatta sekai.
SIRMO STAD
koto-ba-shiru(Tatsuki Imamura,Keiji Saitoh) with Naoya Kitakoji
ukamuse
[ VJ ] nyankee
open 17:00
start 17:30
ADV. ¥ 2,000
DOOR. ¥ 2,500
1 drink order ¥600